ფარდობითობის თეორია

 ამბობენ, რომ იდეა ალბერტ აინშტაინს წამიერად მოუვიდა. როცა ცნობილი მეცნიერი ბერნის(შვეიცარია) ტრამვაითი მგზავრობდა.