ბნელი ძალა

მეცნიერებმა პირველად მოახერხეს შავი ხვრელის დანახვა. რას მისცემს ეს კაცობრიობას?

ასტრონომია 2017

მღვიმეები მთვარეზე  ამ აღმოჩენამ, მთვარის კოლონიზაციის თემისადმი ინტერესი ისევ გამოაცოცხლა.