“ვოიაჯერი” სისტემის კიდეზეა

”ვოიაჯერების” წყვილიდან პირველმა, რეგონში სადაც ახლა იმყოფება, სერიოზული ცვლილებების შესახებ გადმოსცა სიგნალი. მეცნიერთა აზრით, აპარატი მალე ნამდვილ ვარსკვლავთშორის სივრცეში გავა.