ბეტელგეიზეს გამოცანა

 ახლახანს ასტროფიზიკოსებმა, წითელ ზეგიგანტ ბეტელგეიზეზე დაკვირვების დროს, მის გარშემო რამდენიმე მტვროვანი რკალი აღმოაჩინეს. როგორც ჩანს, ეს ვარსკვლავის ევოლუციის სხვადასხვა ეტაპებზე გამოფრქვეული მატერიაა. გარდა ამისა, აღმოჩენილი იქნა წაგრძელებული სტრუქტურაც, რომლის ბუნება ჯერჯერობით გაურკვეველი რჩება.

მეროპა, როზეტა, ორიონი

 ამრეკლი ნისლეულები ახლოს მდებარე ვარსკვლავების შუქით ანათებენ, რომელიც ნახშირბადის შემცველი უწვრილესი მტვრის ნაწილაკებიდან აირეკლება.

ნისლეულები + კოსმოსური ხვრელი

პლანეტარული ნისლეული Mz3: ნისლეული ჭიანჭველა

რატომ არა აქვს ამ  “ჭიანჭველას” სფეროს ფორმა? ის ხომ პლანეტარული ნისლეულია, რომელიც მზის მაგვარმა ვარსკვლავმა ევოლუციის ბოლოს, კოსმოსში გამოტყორცნა. ასეთი ნისლეულები კი სფეროს ფორმებით არიან ცნობილნი. მიზეზი შეიძლება იყოს ცენტრიდან ძალიან მაღალი სიჩქარით მოძრავი – 1000 კმ/წმ.