ადაპტური ოპტიკა: როგორ იკვლევენ ასტრონომები ვარსკვლავებიან ცას

 ღამის ცაზე მიმოფანტულ ვარსკვლავთა ციმციმი, რომლებიც თითქოს თვალს უკრავენ დამკვირვებელს, სულაც არ არის რომანტიული სანახაობა იმათთვის, ვინც მათ იკვლევს, ანუ ასტრონომებისთვის. პირიქით, აღფრთოვანება აქ სრულიად საპირისპირო გრძნობით არის შეცვლილი. საბედნიეროდ, არსებობს ამ სიტუაციის გამოსწორების გზაც (რატომ ციმციმებენ ვარსკვლავები?).

 პირველად, ექსპერიმენტი, რომელმაც კოსმოსის შემსწავლელ მეცნიერებას ახალი სიცოცხლე შესძინა, არა რომელიმე სახელგანთქმულ ობსერვატორიაში ან გიგანტურ ტელესკოპზე ტარდებოდა, არამედ რიგითი ფრანგული ობსერვატორიის (OHP (Observatoire de Haute-Province)) 152 სანტიმეტრიან რეფლექტორზე ჩატარდა, რის შესახებაც სტატია — “ადაპტური ოპტიკის წარმატებული გამოცდა” (Successful Tests of Adaptive Optics), ჟურნალ “მესენჯერში” 1989 წელს გამოქვეყნდა. ელექტროოპტიკურმა სისტემამ (Come-On) იმდენად კარგად იმუშავა, რომ სტატიის ავტორებმა თავშივე მტკიცედ განაცხადეს დედამიწის ზედაპირიდან დაკვირვებებით დაკავებული ასტრონომების ოცნების ასრულებაზე — ადაპტური ოპტიკის შექმნაზე. რამდენიმე წლის მერე, ადაპტური ოპტიკის (აო) სისტემები უკვე დიდ ინსტრუმენტებზეც დაყენდა. 1993 წელს, აო-თი აღიჭურვა ევროპის სამხრეთული ობსერვატორიის (ESO) 360 სანტიმეტრიანი ტელესკოპიც, მოგვიანებით, ჰავაის ობსერვატორია (აშშ), მერე 8 და 10 მეტრიანი სარკის მქონე ტელესკოპებიც. აო-ს საშაულებით, ხილულ დიაპაზონში მნათობთა დამზერა ხდებოდა გარჩევადობის შესაძლებლობით, როგორსაც მხოლოდ კოსმოსური “ჰაბლი” იძლეოდა, ხოლო ინფრაწითლში, აჭარბედბა კიდეც მას. მაგალითად, ახლო ინფრაწითელი დიაპაზონის 1 მკმ. ტალღაზე “ჰაბლის” გარჩევადობა 110 კუთხურ მილიწამს უტოლდებოდა, ხოლო აო-თი აღჭურვილი 8 მეტრიანი ტელსკოპებისა (ESO) — 30 კუთხურ მილიწამს.

 ამასთან ერთად, ფრანგ მეცნიერთა მიერ ჩატარებულ ექსპერიმენტებამდე, აშშ-ში ეს სისტემები უკვე არსებობდა, ოღონდ არა ასტრონომიული დაკვირვებებისთის, ის, პენტაგონის შეკვეთით შეიქმნა.

 აო-ს თვალები. შეკი-ჰარტმანის გადამწოდის (“სენსორი”) მუშაობის პრინციპი: დატოვებს რა ტელესკოპის ოპტიკურ სისტემას, სინათლე, პატარა ლინზებისგან დამზადებულ ბადეში გადის, რომელიც მას CCD-მატრიცისკენ (ფოტოელემენტები…) მიმართავს. კოსმოსური წყაროს სინათლე ვაკუუმში ან იდეალურად წყნარ ატმოსფეროში რომ გადიოდეს, ზემოთ ხსენებული ყველა ლინზა ამ სინათლეს მისთვის გამოყოფილი პიქსელების ცენტრზე დააფოკუსირებდა. ატმოსფერული ხვეულების (ტურბულენცია) გამო, სხივების ერთ წერტილში თავმოყრის ადგილები მატრიცის ზედაპირზე ქაოსურად მოძრაობს, რისი დაფიქსირებითაც თვით ამ შეშფოთებების რეკონსტრუირებაა შესაძლებელი.

ხელის შემშლელი ჰაერი

ორი ვარსკვლავის გადღაბნილი და კორექტირებული გამოსახულება (ESO).

 ცის თაღზე ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მდებარე ორ ვარსკვლავს ტელესკოპით თუ ვუმზერთ, მათი გამოსახულება ერთ მანათობელ წერტილად წარმოგვიდგება. მინიმალური (გარჩევადი) კუთხური მანძილი ასეთ ვარსკვლავებს შორის, რაც სინათლის ბუნებით (დიფრაქციული ზღვარი) არის განპირობებული, სწორედ რომ მოწყობილობის გარჩევადობის შესაძლებლობის მაჩვენებელია. ის პირდაპირ პროპორციულია ტალღის სიგრძის და უკუპროპორიული ტელესკოპის აპერტურის (დიამეტრის). 3 მეტრიანი რეფლექტორის (ნუ სარკიანი ტელესკოპის) შემთხვევაში (მწვანე შუქისთვის), ეს ზღვარი 40 კუთხურ წამს უტოლდება, ხოლო 10 მეტრიანისთვის — 10 მ.წმ-ზე ცოტა მეტს (პატარა მონეტა შეიმჩნევა 2000 კილომეტრიანი დისტანციიდან).

 ყველაფერი ეს ვაკუუმში, და ატმოსფეროში? დედამიწის ატმოსფეროში ტურბულენციის ლოკალური მონაკვეთები მუდმივად ჩნდება, რაც წამში რამდენიმე ასეულჯერ ცვლის ჰაერის სიმკვრივესა და ტეპმერატურას, შესაბამისად, სინათლის გარდატეხის მაჩვენებელსაც. ამიტომ, კოსმოსური ობიექტიდან ატმოსფეროში შემოსული გამოსხივების ტალღის ფრონტი იდღაბნება. ამის გამო, ჩვეულებრივი ტელესკოპების გარჩევადობის შესაძლებლობა, უკეთეს შემთხვევაში, შეადგენს 0,5-1 კუთხურ წამს, ანუ დიფრაქციული ზღვრიდან ძალიან შორსაა.

გზის მკვლევი ვარსკვლავები

 სურათზე წარმოდგენილი ადაპტური ოპტიკის სისტემა ე.წ. საყრდენ ვარსკვლავებს “უყურებს”, მიღებულ სიგნალებს ამუშავებს და ჰაერის ტურბულენციით გამოწვეულ ლივლივს კომპიუტერშივე აკომპენსირებს ან  დეფორმირებადი სარკის ამძრავებს ისე გადასცემს, რომ გამოსახულების ლივლივი, სარკის მიკროდეფორმირებებით იქნას მაქსიმალურად შემცირებული. მომავლის ადაპტურ ოპტიკაში რამდენიმე ათეული საყრდენი ვარსკვლავი იქნება გამოყენებული, რომლებიც დასამზერი ცის წრიულ ნაშილში მოხვდება, რაც ამ ერთი დიდი მონაკვეთის ერთბაშად გადაღება-შესწავლის საშუალებას მისცემს მეცნიერებს.
 შორეული ვარსკვლავებისა და გალაქტიკების სინათლე ძალიან სუსტია იმისათვის, რომ მათი ტალღური ფრონტის საიმედოდ რეკონსტრუირება მოხერხდეს. თუ მათთან ახლოს ცაზე რაიმე ელვარე წერტილიც არის, რომლის სინათლეც იგივე გზას გადის ტელესკოპის სარკეზე დაცემამდე, მაშინ ატმოსფერული ხარვეზების გაკონტროლებაც გაადვილდება. სწორედ ასეთი სქემა გამოსცადეს ფრანგმა მენციერებმა 1989 წელს. საყრდენ ვარსკვლავებად კი შორეულ გალაქტიკებზე გაცილებით ელვარე მნათობები გამოიყენეს (დენები, კაპელა და ა.შ.).
 ამასთან ერთდ, ელვარე ვარსკვლავები შეიძლება სულაც არ იყოს ცის იმ მონაკვეთზე, რომელსაც ვაკვირდებით. ზემოთ ხსენებული მეთოდი ცის თაღის მხოლოდ 10%-ისთვის არის გამოყენებადი. მაგრამ, თუ ბუნებამ საჭირო ადგილებზე არ მოგვითავსა ელვარე ვარსკვლავები, უნდა მოვათავსოთ თვითონ — ხელოვნური მნათობების სახით. ცისკენ ლაზერის სხივი უნდა მივმართოთ, რომელიც ჰაერის ნათებას გამოიწვევს და კომპენსირების სისტემისთვის სინათლის საყრდენი წყაროს როლში მოგვევლინება (ამ სისტემების შექმნაზეც ფრანგი და აშშ მეცნიერები მუშაობდნენ).
დეფორმირებადი სარკე ადაპტური ოპტიკის მთავარი ელემენტია, რომელსაც პეზოელექტრული ან ელექტრომექნიკური ამძრავები (აქტუატორები) ადეფორმირებს, ბრძანებით სისტემიდან, რომელიც ტალღური ფრონტის გადამწოდებიდან მიღებულ მონაცემებს ამუშავებს.
 აქტუატორები სარკის უკანა მხარეზე მიკრობიძგებით ზემოქმედებს და სინათლის ტალღის ფრონტის დეფორმაციების თანმხვედრად უცვლის ფორმას.
ლაზერიანი სამიზნე
 აშშ-ში ადაპტური ოპტიკის შემსწავლელმა ცენტრმა საიდუმლო სამხედრო პოლიგონზე გადაინაცვლა (Sandia Optical Range), სადაც ლაზერის იარაღის შექმნაზე უკვე  მუშაობდნენ. 1983 წელს, რობერტ ფიუგეიტის ჯგუფმა, ატმოსფეროს არაერთგვაროვნებების ლაზერით სკანირების მეთოდის შემუშავებაზე დაიწყო მუშაობა. ატმოსფეროს ტურბულენტურ ადგილებზე სინათლის კვანტების რეელის ეფექტით (ელექტრომაგნიტური ტალღების პოლარიზაცია) გაბნევისას, ზოგიერთი ფოტონი იმავე წერტილისკენ აირეკლება, საიდანაც გამოსხივდა, შესაბამისად, ცის ამ მონაკვეთზე თითქმის წერტილოვანი მანათობელი წყარო ჩნდება — ხელოვნური ვარსკვლავი. მკვლავარები ერთმანეთს ადარებდნენ შეშფოთებებს, რომელბსაც ხელოვნური წყაროსა და იმავე გზით მოსული კოსმოსური წყაროების სინათლის ტალღური ფრონტი განიცდიდა. შეშფოთებები თითქმის იდენტური აღმოჩნდა, რამაც დაადასტურა ლაზერების გამოყენების შესაძლებლობა აო-ს ამოცანების გადასაჭრელად.
ადაპტური ოპტიკისთვის ყველაზე მძლავრი ლაზერებით აღჭურვილი ევროპის სამხრეთული ობსერვატორიის “ყველაზე დიდი ტელესკოპი”. 
 ფიუგეიტის ჯგუფი, წამში 5000 იმპულსის მაგენერირებელი მძლავრი ლაზერებით ანთებდა ხელოვნურ ვარსკვლავებს. ანთებათა ასეთი სიხშირე კი ყველაზე მოკლეპერიოდიანი ტურბულენციების სკანირების საშუალებას იძლევა. ტალღური ფრონტის ინტერფერომეტრული გადამწოდები, მეტი სიზუსტის შეკი-ხარტმანის გადამწოდებით შეიცვალა, რომელიც 1970-იან წლებში გამოიგონეს (ესეც პენტაგონის შეკვეთით). 241 აქტუატორიან სარკეს, რომელიც Itec-მა შექმნა, წამში 1664-ჯერ შეეძლო ფორმის ცვლა.
დამახინჯებული გამოსახულება, დამახინჯების დადგენა და კორექტირებული გამოსახულება.
კიდევ უფრო მაღლა
1991 წლის გაზაფხულზე, პენტაგონმა გადაწყვიტა ადაპტურ ოპტიკაზე ნამუშევრების უმეტესობა გაესაჯაროებინა. 1980-იანი წლების გასაიდუმლოებული ინფორმაცია ასტრონომების საკუთრება გახდა.

1982 წელს, პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორმა, უილ ჰარპერმა, ხელოვნური ვარსკვლავების კიდევ უფრო მაღლა ანთების იდეა წამოაყენა. მეზოსფეროში, 90 კილომეტის სიმაღლეზე, მიკრომეტეორების წვით დროს გამოფრქვეული ნატრიუმის ატომებია დარჩენილი. სწორედ ამ ატომების რეზონანსული ნათება უნდა ყოფილიყო გამოყენებული ხელოვნური ვარსკვლავების ასანთებად. იდეის განხორციელება ლინკოლნის ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შეძლეს. 1988 წელს, მათ პირველად მიიღეს ვარსკვლავების გამსოახულებები, რომლებიც მზოსფერული შუქურების გამოყენებით იქნა გადაღებული. თუმცა, ფოტოების ხარისხი არ იყო მაღალი, ამ მეთოდის რეალიზება მრავალწლიან დახვეწას საჭიროებდა.

2013 წელს, წარმატებული გამოდგა უნიკალური მოწყობილობის გამოცდა (Gemini Planet Imager), რომელიც ეგზოპლანეტების გადაღებისა და სპექტროგრაფირებისთვის შეიქმნა, სპეციუალურად ორი 8 მეტრიანი “ჯემინის” ტელესკოპებისთვის. მისი ადაპტური ოპტიკა საშაულებას იძლევა გამოკვლეული იქნას პლანეტები, რომელთა ხილული ნათება, მათი დედავარსკვლავის ელვარებაზე მილიონობითჯერ სუსტია.

 ცენტრში, ყვითელი ვარსკვლავით აღნიშნული შავი წრე – ცენტრალური მნათობია, მის გარშემო მოძრავი ნათელი წერტილები – ამ მნათობის პლანეტებია.

დიდი გამთანაბრებელი

 დედამიწის ზედაპირიდან მომუშავე ტელესკოპებით პირველად გახდა შესაძლებელი შორეული გალაქტიკების სტრუქტურის კვლევა ხილულ დიაპაზონში, რაც მანამდე მხოლოდ ორბიტულ ტელსკოპებს შეეძლო. ირმის ნახტომის ცენტრში მდებარე ზემასიურ შავ ხვრელთან ახლოს მოძრავ ვარსკვლავებზე დაკვირვებაც სწორდ აო-ს საშუალებით მიმდინარეობს.

მრავალი წლის განმავლობაში, ობიექტი G2, ასტრონომებს, ზემასიური შავი ხვრელისკენ წაგრძელებული წყალბადის ღრუბელი ეგონათ. ზემასიურ შავ ხვრელთან კიდევ უფრო მიახლოების მერე, კალიფორნიის უნივერსიტეტის ასტრონომებმა შეძლეს დაედგინათ, რომ ეს უჩვეულო ობიექტი ორი ბინარული (ორმაგი) ვარსკვლავებისგან შემდგარ წყვილს წარმოადგენს (ინფრაწიტელი დიაპაზონი. კეკის ობსერვატორია).

 აო-თი ხდება მზის სისტემის კვლევაც —ასტეროიდების სარტყელი, ორმაგი ასტეროიდები, პლანეტების ატმოსფეროები და მათი თანამგზავრები. სწორედ ადაპტური ოპტიკით ვსაწავლობთ ტიტანის ატმოსფეროს, მის დღე-ღამურ და სეზონურ ცვლილებებს. ასე რომ, ამინდის შესახებ ინფორმაცის მასივი არა მარტო ჩვენი პლანეტისთვის გვაქვს, არამედ მზის სისტემის სხვა პლანეტებისა და მათი თანამგზავრებისთვისაც.

 ადაპტურმა ოპტიკამ, ფაქტიურად, ზედაპირული და კოსმოსური ასტრონომიის შესაძლებლობები გაათანაბრა. ამ ტექნოლოგიის წყალობით, უმსხვილესი სტაციონარული ტელესკოპები, თავიანთი გიგანტური სარკეებით, გაცილებით უკეთეს გარჩევადობას იძლევა, ვიდრე “ჰაბლის” ან “ჯეიმს ვების” ინფრაწითელი დიაპაზონი. გარდა ამისა, სახმელეთო ობსერვატორიები არც მოწყობილობის ზომებით არის შეზღუდული, რისი გაუთვალისწინებლობაც წარმოუდგენელია კოსმოსური ტელესკოპების პროექტირებისას. ასე რომ, ადაპტურმა ოპტიკამ რადიკალურად შეცვალა სამყაროს შემსწავლელი თანამედროვე მეცნიერების მრავალი დარგი.

Leave a Reply

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.