დარტყმითი ტალღა

 ნებისმიერი ობიქტი, მატერიალურ გარემოში მოძრაობის დროს, ამ გარემოში სხვა და სხვა მხარეს გავრცელებად მექანიკურ ტალღებს აღაგზნებს.