მზიური უჯრედები

 როგორც ცნობილია მზე ამჟამად აქტიურობის პიკზე იმყოფება და მის ზედაპირზე გაზების უცნაური ჭვალები ჩნდება.