გრძელპერიოდიანი პლანეტებისა და ვარსკვლავთა თანამგზავრების აღმოჩენის შესახებ

გრძელპერიოდიანი პლანეტებისა და ვარსკვლავთა თანამგზავრების აღმოჩენის შესახებ

 მშობლიური მნათობიდან დიდი მანძილით დაშორებული პლანეტის შემჩნევა

მზეს გადაურჩა

მზეს გადაურჩა

 კომეტა(C/2015 D1), რომელიც 2015 წლის თებერვლის 18 რიცხვიდან 21-ის ჩათვლით მზესთან ახლოს მოძრაობდა