ოუმუამუა

 2017 წ. ოქტომბრის ბოლოს აღმოჩენილი ციური სხეულის ტრაექტორია და სიჩქარე(95

TRAPPIST-1h

 TRAPPIST-1-ის სისტემა ყურადღების ნაკლებობას ნამდვილად არ უჩივის(“პლანეტათა საწყობი”: NASA-ს საგანგებო

წლის აფეთქება

 ევროპელმა და ჩრდილოეთ ამერიკელმა ასტროფიზიკოსებმა, წითელი ზეგიგანტის ევოლუციაზე თვალყურის მიდევნება,