საშიში მზე

 მზისმაგვარი ვარსკვლავების სუპერანთებებზე დაკვირვებით, ასტროფიზიკოსებმა ანალოგიური მოდელი ჩვენი მზისთვისაც შეიმუშავეს