გრავიტაციული ტალღები: სხვა განზომილებების გასაღები?

გრავიტაციული ტალღები: სხვა განზომილებების გასაღები?

 სამყაროს დამატებითი განზომილებების აღმოჩენა თუ გვინდა, რომელთა არსებობასაც სიმების თეორია ცდილობს დაგვიმტკიცოს,