ასტრონომებმა სხვა სამყაროს კვალი აღმოაჩინეს

  რელიქტური გამოსხივების რუქა(WMAP). მიკროტალღური, სამყაროს ფონური გამოსხივების ანალიზის დროს ასტრონომებმა გამოუცნობი ე.წ. ”ბნელი დინება” აღმოაჩინეს. სპეციალისტთა აზრით ეს შეიძლება სხვა სამყაროს არსებობაზე მიუთითებდეს.

სამყარო უფრო ხნიერი აღმოჩნდა

 ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ სამყაროს ყველაზე უფრო დეტალური რუკა წარმოადგინა. ის შედგენილია მონაცემების მიხედვით, რომლებიც ამავე სააგენტოს ორბიტალურმა ტელესკომა ”პლანკმა” მიიღო და უკვე გააჩინა ახალი თეორიები სამყაროს ასაკზე, შემადგენელზე და მის მომავალზე.