ჰიგსის ბომბი

 პრაქტიკულად ყველა დიდი მეცნიერული აღმოჩენა, რომელიც ადამიანებმა ტექნიკური პროგრესის მთელი