აინშტაინის ფარდობითობის თეორია გიგანტი ვარსკვლავისა და უზარმაზარი შავი ხვრელის მეშვეობით შეამოწმეს

 აინშტაინის ფარდობითობის თეორია გიგანტი ვარსკვლავისა და უზარმაზარი შავი ხვრელის მეშვეობით შეამოწმეს

 ჩვენი გალაქტიკის ცენტრთან მოძრავმა გიგანტურმა ვარსკვლავმა,