სინესთია

სინესთია

 ამერიკელმა მეცნიერებმა, სინესთიის არსებობა ივარაუდეს – პლანეტური ობიექტების ახალი ტიპისა(news.agu.org).

უხილავი ანთებები შორეულ გალაქტიკაში

უხილავი ანთებები შორეულ გალაქტიკაში

 კოსმოსის სიღრმეებში მიმდინარე ზოგიერთი მოვლენის შემჩნევა, მხოლოდ იმ ასტრონომიული ინსტრუმენტებით არის შესაძლებელი,