ტელესკოპი H.E.S.S. II

 ამ გამოსახულებაზე წარმოდგენილია ტელესკოპი H.E.S.S. II – სტერეო სისტემა მაღალი ენერგიების გამოსხივების რეგისტაციისათვის.

პევატრონები

 კოსმოსური სხივები, დამუხტული ნაწილაკებია, ძირითადად, პროტონები და ჰელიუმის ბირთვები,