ბნელი მატერია ვერ დაიმალება – ნადირობა დასასრულს უახლოვდება

 „ბნელი კუთხეები“, სადაც ბნელი მატერია შეიძლება იყოს, სულ უფრო ცოტა რჩება. ექსპერტთა აზრით, 3-4 წლის მერე, ბოლოს და ბოლოს, ამ გრძელ ისტორიას წერტილი დაესმება: ან მის ნაწილაკებს მოვძებნით, ან უგულებელვყოფთ, როგორც არამართებულ ვარაუდს(Space.Com).