ვარსკვლავების სფერული გროვა M15

ვარსკვლავები ფუტკრებივით ესევიან ელვარე ვარსკვლავთგროვა M15-ს. ეს 100 000-ზე მეტი ვარსკვლავისგან შემდგარი სფერო ჩვენი გალაქტიკის ახალგაზრდობის დროინდელი ნარჩენია. ის უშორესი წარსულიდან მოყოლებული ბრუნავს გალაქტიკის ცენტრის გარშემო.

 

ჩამორჩენილი ვარსკვლავები და სფერული გროვები

  ასტრონომებმა აღმოაჩინეს, რომ სფერული ვარსკვლავთგროვები შეიძლება განსხვავებული სიჩქარეებით ევოლუციონირებდნენ, ამ პროცესის დინამიკაზე ყველაზე უკეთესად მათში არსებული ვარსკვლავების განსაკუთრებული კლასი მოგვითხრობს, ლაპრაკია ჩამორჩენილ ვარსკვლავებზე(ESO).

სფერული გროვები საკუთარმა მასამ გადაარჩინა

 ასტრონომებმა პირველი სფერული ვარსკვლვთგროვების ევოლუცია შეისწავლეს – აღმოჩნდა, რომ ვრასკვლავთწარმოქმნის აქტიური პროცესები, რომლებიც ასეთი გროვების ფორმირებაზე არიან პასუხისმგებელნი, მათ ნაწილს გაჩენისთანავე ანადგურებენ. ამავე დროს გადარჩენის ალბათობა გროვას მასასთან პირდაპირაა დაკავშირებული – რაც უფრო მძიმეა, მით მეტია ალბათობაც(ვიდეო მოდელირებიდან).