მზის სისტემის მშობლები…

 ზოგიერთი თეორიის თანახმად, მზის სისტემის გაჩენა ახლოს მდებარე ზეახლის აფეთქებით იქნა პროვოცირებული ან ე.წ. ასიმპტომური ტოტის ზეგიგანტის(ა.ტ.ზ.) ზემოქმედებით.