დაღარული პლუტონი

 „ახალი ჰორიზონტების“ მიერ გამოგზავნილ ფოტოებზე, მეცნიერებმა პლუტონის ზედაპირული რღვევა შეამჩნიეს.