რამდენ ხანში იშლება ურანი?(ლევანი)

  ურანის გამოღვიძება არასწორი ტერმინია, ურანს სულ „ღვიძავს“, ის რადიოაქტიურია ბუნებრივად და რადოიაქტიურ დაშლას განიცდის. რადიოაქტიურ ელემენტებს განსხვავებული დაშლის პერიოდი აქვთ, ზოგს იმდენად დიდი, რომ პრაქტიკაში მათ ნახევრად დაშლის პერიოდს იყენებენ, რათა არ მოხდეს ძალიან დიდი ციფრებით მანიპულირება. მაგალითად, ურანი 235, რომელიც ატომური საწვავის მთავარი ელემენტია, ნახევრად დაშლის პერიოდი 235U 7,13×108 წელს უტოლდება.

რადიონახშირბადული დათარიღება

როგორ ხდება ისტორიამდელი ორგანიზმებისა და სხვა ნიმუშების ასაკის დადგენა?(ბადრი)

რადიონახშირბადული ანალიზი

ეს არის ფიზიკური მეთოდი ბიოლოგიური ნარჩენების, საგნების ან რაიმე ბიოლოგიური მასალის წარმომავლობის დადგენისა მასში რადიოაქტიური ნახშირბადის 14C  რაოდენობის დადგენით.