”ფერმიმ” ახალგაზრდა მილიწამიანი პულსარი აღმოაჩინა

მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა, გამოიყენა რა კოსმოსური გამა-ტელესკოპი ”ფერმი”, აღმოჩინა უცნაურად მძლავრი მილიწამიანი პულსარი, რომელიც ასეთი ობიეტქბის ფორმირების შესახებ არსებულ თეორიებს ეწინააღმდეგება.