ფიზიკოსებმა სწორად ვერ შეაფასეს კვარკ-გლიუონური პლაზმის სიბლანტე

ფიზიკოსებმა დაადგინეს, რომ კვარკ-გლიუონური პლაზმის სიბლანტის მონაცემი შესძლებელია გადაჭერბებული იყო შეფასებების დროს. მკვლევართა სტატია ჟურნალ Physical Review Letters-ში გამოჩნდა, მოკლედ კი ამის შესახებ ვენის უნივერსიტეტის საიტი წერს.

ფარულ სამყაროსთან დამაკავშირებელი ხიდი

ჰიგსის ბოზონის აღმოჩენასთნ დაკავშირებული აჟიოტაჟი მეცნირებიდან შორს მყოფ ფართო საზოგადოებაში გაღიზიანებას იწვევს. აინტერესებთ თუ რაში იხარჯება მათ მიერ გადახდილი გადასახადები(ჩვენ ეს არ გვეხება:) და არა სამყაროს წარმომავლობის ამბავი, ის თუ როგორ შეიძლება ახლად აღმოჩენილი ნაწილაკის  გამოყენება მეცნიერებასა და ყოფაცხოვრებაში.

ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობა (თეთრი ჯუჯა და ნეიტრონული ვარსკვლავი)

  ნივთიერების მდგომარეობა, რომელიც ხასიათდება გარკვეული ხარისხობრივი თვისებებით, უნარით ან უუნარობით შეინარჩუნოს ფორმა ან მოცულობა. აგრეგატული მდგომარეობის ცვლილებას თან ახლავს ნივთიერების სხვა და სხვა ფიზიკური თვისებების ცვლილება.

დეტექტორი ALICE

 ეს არის კლასიკური სქემით აწყობილი დიდი დეტექტორი, თუმცა ოპტიმიზირებული მძიმე ბირთვების შეჯახებების შესწავლისთვის. მისი ზომები 26/16/16-ზე მეტრია, მთლიანი მასა 10 000 ტონა.