ვოიდი

 ადგილები სამყაროში, რომლებშიც ძალიან ცოტაა ან საერთოდ არ არიან გალაქტიკები.