ბნელი მატერია დღის სინათლეზე გამოდის

 მეცნიერთა ჯგუფმა, რომელიც ბნელი მატერიის კრიოგენული ძებნის(Cryogenic Dark Matter Search) ექსპერიმენტს მინესოტას ღრმა მაღაროში, დეტექტორ CDMS-II-ზე ატარებს, კვლევის შედეგები გამოაქვეყნეს, რომლებშიც ვიმპების(სუსტად ურთიერთქმედი მასიური ნაწილაკები) დიაპაზონის შესაბამისი სამი მოვლენა დააფიქსირეს. ვიმპები კი ბნელი მატერიის შემადგენელი ნაწილაკების ძირითად კანდიდატებად ითვლებიან(Phys.Org).

ბნელი მატერია ვერ დაიმალება – ნადირობა დასასრულს უახლოვდება

 „ბნელი კუთხეები“, სადაც ბნელი მატერია შეიძლება იყოს, სულ უფრო ცოტა რჩება. ექსპერტთა აზრით, 3-4 წლის მერე, ბოლოს და ბოლოს, ამ გრძელ ისტორიას წერტილი დაესმება: ან მის ნაწილაკებს მოვძებნით, ან უგულებელვყოფთ, როგორც არამართებულ ვარაუდს(Space.Com).

უცნაური გამოსხივება გალაქტიკის ცენტრიდან

 უცნაური გამოსხივება, რომელიც ირმის ნახტომის ცენტრიდან მოდის შესაძლებელია იქ ბნელი მატერიის არსებობის ნიშანი იყოს, მატერიისა, რომელზეც, როგორც მეცნიერები თვლიან, ჩვენი სამყაროს მასის მეტი ნაწილი მოდის.