ანომალური ზეახლის უკან გრავიტაციული ლინზა შეიძლება იდგეს

ანომალური ზეახლის უკან გრავიტაციული ლინზა შეიძლება იდგეს

 ზეახლის აქამდე არნახულმა აფეთქებამ, სხვებზე ათჯერ და ასჯერ მეტი ელვარებით, ასტრონომები ჩიხში მოაქცია.

გრავიტაციული ლინზირება

გრავიტაციული ლინზირება

თუ დამკვირვებელსა და ვარსკვლავს შორის ერთ ხაზზე შავი ხვრელი აღმოჩნდა, ვარსკვლავიდან გამოსხივებული სინათლე ხვრელის მახლობლად ფოკუსირდება ისე, როგორც ჩვეულებრივი გამადიდებელი ლინზას შემთხვევაში, ოღონდ ხვრელი სხივებს გრავიტაციით გადახრის და არ ახდენს მათ გარდატეხას, როგორც ამას აკეთებს ჩვეულებრივი ოპტიკური ლინზა.