“გრავიტაცია ილუზიაა” – თეორია, რომლის მიხედვითაც გრავიტაციული ტალღები არ არსებობს

 “ჩვენ გვაქვს დაკვირვებით მიღებული მაგალითები, რომლებიც თანხვედრაშია გრავიტაციაზე შექმნილ ახალ

სად დაეცემა ანტიატომი: გრავიტაცია თუ ანტიგრავიტაცია?

  იმ ნაკლებად შესასძლებელ შემთხვევაში, თუ გრავიტაცია ანტიმატერიაზე განსხვავებულად მოქმედებს, ვიდრე ჩვეულებრივ მატერიაზე, მეცნიერებს სამყაროს აგებულებაზე თავიანთი შეხედულებების შეცვლა მოუწევთ(LBNL).