ბარიონული და არაბარიონული ბნელი მატერია

ბარიონული ბნელი მატერია

ბარიონულია ჩვენთვის ცნობილი ნორმალური ნივთიერება, მატერია, რომელიც შედგება პროტონების, ნეიტრონების და ელექტრონებისგან. არსებობს ბარიონული ანტიმატერიაც.ბნელი მატერიის მცირე ნაწილი(4-5%) ჩვეულებრივი ნივთიერებისგან(ბარიონული) შედგება, რომელიც საერთოდ ან თითქმის არ ასხივებს და ჩვენთვის უხილავი რჩება.

 

სად დაეცემა ანტიატომი: გრავიტაცია თუ ანტიგრავიტაცია?

  იმ ნაკლებად შესასძლებელ შემთხვევაში, თუ გრავიტაცია ანტიმატერიაზე განსხვავებულად მოქმედებს, ვიდრე ჩვეულებრივ მატერიაზე, მეცნიერებს სამყაროს აგებულებაზე თავიანთი შეხედულებების შეცვლა მოუწევთ(LBNL).

ზეცაში დამალული 10 საიდუმლო

 მეცნიერება არსებობს, სანამ არსებობენ გამოცანები და კითხვები, რომელთაც ჩვენ ბუნება გვისვამს. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამე უკვე ვიცით და ახალი აღმოჩენების რიცხვიც იზრდება, მეცნიერთა წინაშე მაინც დგას რამდენიმე გადაუწყვეტელი პრობლემა.

უცნაური ვარსკვლავები

  როგორც ცნობილია, ჩვენი სამყაროს ატომების ბირთვები პროტონებისა და ნეიტრონებისგან შედგებიან, რომლებიც თავის მხრივ, პირველი თაობის კვარკებისგან არიან აწყობილნი – u-კვარკები და d-კვარკები.