კვაზარები ბარიონული ოსცილაციების საკვლევად

 კოლაბორაცია BOSS(ბარიონული ოსცილაციების სპექტროსკოპული დამზერა)-ის მეცნირებმა ბნელი მატერიის, ბარიონული აკუსტიკური ოცსილაციებით შესწავლის შესახებ გააკეთეს განცხადება(Astronomy and Astrophysics).