ხილული სამყაროს ჰორიზონტი

ეს არის იმ სივრცის გამომყოფი საზღვარი, რომელის დანახვაც დამკვირვებელს ამ მომენტში შეუძლია, სივრცის ნაწილისგან, რომელიც მისთვის მიუწვდომელია.