ჩვენი გალაქტიკის ფორმირების ზუსტი დრო

 ახალი დათარიღება ასტრონომებს გალაქტიკების ევოლუციის უკეთ გაგებაში დაეხმარებათ. ბალტიმორის კოსმოსური კვლევების ინსტიტუტის(ა.შ.შ.) ასტრონომები ჩვენი გალაქტიკის ფორმირების ზუსტი დროის დადგენას ცდილობენ, ისეთ ფორმაში, როგორიც ის ახლა არის. გარდა ამისა, სპეციალისტების თქმით, ირმის ანხტომის ისტორიის შეწავლით მეზობელი გალაქტიკების ევოლუციური პროცესების გაგებაცაა შესაძლებელი.