შოთა რუსთაველის კოსმოლოგია

  რუსთაველის პოემა, მისი კოსმოლოგიური შეხედულებების კვლევის მიზნით, არაერთმა მეცნიერმა შეისწავლა(განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქართველი ასტრონომი გიორგი თევზაძე).