უცნაური კრატერი არისტარქე

დედამიწის ბუნებრივი თანამგზავრის ზედაპირზე ბევრი საინტერესო გეოლოგიური სტრუქტურაა, მათ შორის ყველაზე საინტერესო კი კრატერი არისტარქეა(ვიდეო).