სინამდვილე და გამონაგონი – „ქვეყნიერების დასასრული 2012“

 კიდევ გაშინებენ ცეცხლოვანი ბურთები, რომლებიც ზეციდან ცვივა? ვერ იძინებთ „მომაკვდინებელი ცეცხლოვანი ანთებების გამო“? ან დაიღალეთ ნიბირუსთნ შეჯახებაზე ფიქრით?