სიმების თეორია

  სიმების თეორიის სხვა და სხვა ვერსიები პრეტენზიას აცხადებენ თავიანთ უნივერსალურობაზე სამყაროს აგებულების აღქმის საქმეში.