ვარსკვალური წყვილი გრავიტაციულ ტალღებს უშვებს

 პულსარი და თეთრი ჯუჯა ერთმანეთს სპირალური ტრაექტორიით უახლოვდებიან – ფარდობითობის ზოგად თეორიასთნ სრულ შესაბამისობაში, რაც გრავიტაციის ზოგიერთი ალტერნატიული თეორიების სათვალავიდან ამოგდების საშუალებას იძლევა(Nature News).