”ოპორტუნიტის” სამ წლიანი მისიის ვიდეორგოლი

ნასას მარსმავალი ”ოპორტუნiტი” კრატერ ვიქტორიადან ინდევორამდე 2008 წლის სექტემბრიდან 2011 წლის აგვისტომდე მოგზაორობდა, მარსმავალზე მომუშავე ჯგუფი კი ყოველ დღე და მთელი მოგზაურობის განმავლობაში იღებდა ფოტოებს.