ობსერვატორია IceCube-მ გამა-ანთებით გაჩენილი ნეიტრინოები ვერ დააფიქსირა

  ობსერვატორია IceCube-მ ისევ ვერ შეძლო გამა-ანთებებით გამოსხივებული მაღალენერგიული ნეიტრინოების რეგისტრირება(Nature).