სამყაროს პირველი ელემენტები: წყალბადი, ჰელიუმი, ლითიუმი

 პირველადი ნუკლეოსინთეზის(შერწყმა) დროს ლითიუმზე მძიმე ლემენტები არ წარმოიქმნებიან, დიდი აფეთქების სტანდარტული მოდელი ელემენტთა შემდეგნაირ თანაფარდობას წინასწარმეტყველებს: