კიდევ უფრო იდუმალი ბნელი მატერია

ბნელი მატერია მჭიდროდ უნდა იყოს თავმოყრილი გალაქტიკების ცენტრებში. ამის მაგივრად კი, ჯუჯა გალაქტიკებზე დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ ის მათში თითქმის თნაბრადაა გადანაწილებული.