მოკლედ ჩვენი გალაქტიკის შესახებ

 ალბათ ყველამ იცის თუ რომელ გალაქტიკაში ვცხოვრობთ და რომ მას ირმის ნახტომი ეწოდება ან „Milky way“, ლათინურად „Via lactea“-რძიანი გზა. კარგი იქნება მას უფრო ახლოს თუ გავეცნობით.