გაზის იონიზაცია

 მაღალი ტემპერატურისა და სხვა და სხვა გამოსხივების ზემოქმედებით გაზებში დამუხტული ნაწილაკები ჩნდებიან.