არომატული კვარკები :)

  კვარკების თეორიის ძირითადი ცნებები ამრიკელმა მეცნიერებმა შემოიღეს. 6 კვარკის ერთმანეთისგან განსასხვავებლად(ყოველი მათგანი სამი სახით თუ სამი სახეობით არსებობს), ამერიკელმა ფიზიკოსებმა მათ მიანიჭეს თვისება, რომელსაც ”არომატი” უწოდეს. ბუნებრივია, არანაირი ცხვირით გასარჩევი სუნი კვარკებს არა აქვთ, თუმცა ითვლება, რომ ყოველ მათგანს თავისებური ”სუნი” გააჩნია, აქვთ, ასე რომ ვთქვათ, საკუთარი არომატი. კერძოდ, ექვსივე კვარკის სამივე სახეობას ერთნაირი ”სუნი” აქვთ, ანუ აქვთ საერთო არომატი.