კიდევ უფრო ეგზოტიკური ბნელი მატერია

კიდევ უფრო ეგზოტიკური ბნელი მატერია

 გალაქტიკათა გროვები(კლასტერი), სამყაროს ყველაზე უფრო გრანდიოზული სტრუქტურებია, რომლებიც გავარვარებული გაზის ღრუბლებში “ბანაობენ”.

„ჰაბლმა“ ბუნებრივ კოსმოსურ ტელესკოპში ჩაიხედა

„ჰაბლმა“ ბუნებრივ კოსმოსურ ტელესკოპში ჩაიხედა

 გალაქტიკური გროვა ეიბელ 370(Abell 370 ), ხილული სამყაროს კიდესთან მდებარე ასეულობით გალაქტიკისგან შემდგარი კოლოსალური სტრუქტურაა.

ბნელი მატერიის ნაწილაკებისადმი კოლაიდერული მიდგომის ძიებაში

ბნელი მატერიის ნაწილაკებისადმი კოლაიდერული მიდგომის ძიებაში

 ბნელი მატერიის ბუნება, ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის ისევ ერთ-ერთ უმთავრეს ამოუხსნელ ამოცანად რჩება.