მომხვდურმა პლანეტამ, დედამიწა გაარღვია და კონტინენტები გაწია

მომხვდურმა პლანეტამ, დედამიწა გაარღვია და კონტინენტები გაწია

 ასტროფიზიკოსმა სიაოლეი ჩჟანმა(ჯოჯრ მეისონის უნივერსიტეტი, ა.შ.შ.) სტატია წარმოადგინა,