2021 წლის ცა

 ამ სურათზე ერთი წლის სრული ცის გამოსახულებაა წარმოდგენილი. ნიდერლანდების მთლიან