როგორ მუშაობს ლაზერი

 სინათლე – მოძრავი მატერიის განსაკუთრებული სახე. ის ცალკეული ნაწილების, კვანტებისგან არის შემდგარი. ნებისმიერი ნივთიერების ატომები, ასხივებენ( თუ შთანთქავენ) სინათლეს, უშვებენ(ან ჩაიჭერენ), მხოლოდ მთლიან კვანტებს, ასეთ პროცესებში(თუ არ არის რაიმე განსაკუთრებული პირობები) ატომები არ ურთიერთქმედებენ წილად კვანტებთან.

ნიუტონის კანონები

 ნიუტონის კანონები, ფიზიკის ისტორიაში იმ დროისათვის დაგროვილი ცოდნის ერთად თავმოყრის საუკეთესო მაგალითია, რომელსაც ახლა კლასიკურ მექანიკას უწოდებენ. შეიძლება ითქვას, რომ მოძრაობის ნიუტონისეული კანონებით თანამედროვე ფიზიკის, საერთოდ ბუნების შემსწავლელი მეცნიერების, ისტორიის ათვლა დაიწყო.

დარტყმითი ტალღა

 ნებისმიერი ობიქტი, მატერიალურ გარემოში მოძრაობის დროს, ამ გარემოში სხვა და სხვა მხარეს გავრცელებად მექანიკურ ტალღებს აღაგზნებს.

რენტგენის და სინქროტრონული გამოსხივება

  ელექტრომაგნიტური ტალღები, რომელთა ფოტონების ენერგიები ელექტრომაგნიტური ტალღების სკალაზე ულტრაიისფერსა და გამა-გამოსხივებას შორისაა, რაც 10−12 დან 10−7მეტრის ტალღის სიგრძეს შეესაბამება.

ჰაბლის კანონი

 პირველი მსოფლიო ომიდან დაბრუნების მერე ედვინ ჰაბლი(დაიჭრა და დემობილიზაცია გაუკეთეს) სამუშაოდ მაღალმთიან მაუნთ-ვილსონის ობსერვატორიაში(კალიფორნია) მოეწყო, რომელიც მაშინ მსოფლიოში ყველაზე კარგად აღჭურვილი ობსერვატორია იყო.

სუსტი ურთიერთქმედება

  ოთხი ფუნდამენტური ურთიერთქმედებიდან ერთ-ერთი. ელემენტარულ ნაწილაკებს შორის მოქმედი სუსტი ურთიერთქმედება(ს.უ.) გაცილებით სუსტია ელექტრომაგნიტურზე, თუმცა გაცილებით ძლიერი გრავიტაციულზე. ოთხმოციან წლებში დადგინდა, რომ ს.უ. და ელექტრომგნიტური ურთიერთქმედება ერთიანი ელექტროსუსტი ურთიერთქმედების განსხვავებული გამოვლინებაა.