”მორწმუნე” შიმპანზეები?

”მორწმუნე” შიმპანზეები?

 ველური შიმპანზეების 34 საზოგადოებაზე დაკვირვებების შედეგად, აქამდე უცნობი „რიტუალიზირებული“ ტიპის ქცევა იქნა გამოვლენილი(Nature).