მცენარეების საოცარი რეაქცია მიკროგრავიტაციაზე

 ასტრონავტების სასიცოცხლო სისტემების ხანგრძლივი და დამოუკიდებელი ფუნქციონირებისთვის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა საერთაშორისო