სინესთია

სინესთია

 ამერიკელმა მეცნიერებმა, სინესთიის არსებობა ივარაუდეს – პლანეტური ობიექტების ახალი ტიპისა(news.agu.org).

ჰიქსონ 90

ჰიქსონ 90

 გალაქტიკების ძებნაში ცის თვალიერებისას, კანადელმა ასტრონომმა პოლ ჰიქსონმა და მისმა კოლეგებმა,