ობსერვატორია IceCube-მ გამა-ანთებით გაჩენილი ნეიტრინოები ვერ დააფიქსირა

  ობსერვატორია IceCube-მ ისევ ვერ შეძლო გამა-ანთებებით გამოსხივებული მაღალენერგიული ნეიტრინოების რეგისტრირება(Nature).

სტაუ-სლეპტონი?!

 ა.შ.შ. მეცნიერებმა ანომალიის აღმოჩენის შესახებ გააკეთეს განცხადება, რომელიც ელემენტარული ნაწილაკების

ფიზიკა 2015

 2015 წლის ფიზიკა ძველი და ახალი სამყაროს დამაკავშირებელ ხიდზე გავიდა.