”ცნობისმოყვარეობამ” მარსული პირამიდა გამოიკვლია

 მეცნიერთა ჯგუფმა განაცხადა, რომ ქანის ნიმუში, სახელად ”ჯეკ მატიევიჩ”, არატიპიურებს მიეკუთვნება. ნიმუში მრავალფეროვანი შემადგენელით გამოირჩევა, ვიდრე წინა მისიების მიერ გამოკვლეული ნიმუშები, ის ძალიან ჰგავს მიწის წიაღში არსებულ ქანებს.